7 czynników, które należy uwzględnić przed zakupem polisy OC/AC

dwójka ludzi tańczących na autach w słoneczny dzień

Ubezpieczenie OC to obowiązek każdego kierowcy, natomiast autocasco poszerza zakres ochrony auta. Większość właścicieli samochodów zwraca uwagę przede wszystkim na cenę, ale czy najtańsze OC zapewni odpowiednią jakość? 

Bez względu na to, ile kosztuje OC samochodu, kierowcy nabywają podstawową ochronę. Jej zakres reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych. Z kolei w przypadku AC koszt jak najbardziej przekłada się na zakres ubezpieczenia. Co jeszcze warto mieć na uwadze przy wyborze polisy? 

Wypłacalność towarzystwa ubezpieczeniowego 

Ubezpieczenie OC chroni kierowców w równym stopniu bez względu na towarzystwo ubezpieczeniowe, które udziela zabezpieczenia. Czy jednak tanie OC zawsze będzie optymalnym rozwiązaniem? Na rynku funkcjonują różnego rodzaju podmioty, które mogą oferować niezwykle atrakcyjne cenowo ubezpieczenie OC samochodu. Istnieje jednak ryzyko, że ubezpieczyciel okaże się niewypłacalny i np. poszkodowany w kolizji nie otrzyma należnego mu odszkodowania. Wówczas ma prawo pozwać sprawcę i żądać zadośćuczynienia bezpośrednio od niego. 

Franszyza integralna 

W przypadku autocasco cena może bezpośrednio przekładać się na jakość ochrony ubezpieczonego. Często spotykanym sposobem na obniżenie składki AC jest umieszczenie w umowie ubezpieczenia franszyzy integralnej. Mowa tu o przejęciu części odpowiedzialności przez właściciela pojazdu. W praktyce oznacza to, że podpisując taką polisę, kierowca godzi się na pokrycie z własnej kieszeni części kwoty niezbędnej do usunięcia szkody. 

Obliczanie wysokości odszkodowania 

Na szczęście obecnie większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje rozwiązania korzystne dla klientów, jednak nadal nie jest to reguła. O czym mowa? W każdej polisie ubezpieczenia OC czy AC podana jest metoda wyliczania wartości odszkodowania. Do wyboru są trzy warianty: 

  • wartość odtworzeniowa, 
  • wartość rzeczywista, 
  • wartość rynkowa. 

Najmniej korzystna dla właściciela auta jest wartość rzeczywista. Oznacza to bowiem, że ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić Ci odszkodowanie, ale wartość zniszczonych części obliczana jest z uwzględnieniem amortyzacji. 

Zaniżenie lub zawyżenie wartości pojazdu 

Podczas rozmowy z agentem ubezpieczeniowym jedno z pytań dotyczy aktualnej wartości Twojego auta. W zależności od tego, jaką kwotę podasz, ubezpieczenie OC może być tańsze lub droższe. Warto jednak zauważyć, że takie manewrowanie między cenami nie obniży znacząco składki OC. Za to konsekwencje mogą być poważne. Jeśli przy podpisywaniu polisy zaniżysz wartość auta, w przypadku szkody całkowitej otrzymasz mniejszą kwotę. Jednocześnie jeśli uznasz, że lepiej będzie podać kwotę wyższą, tylko przepłacisz za składkę, ponieważ w przypadku szkody całkowitej ubezpieczyciel dokona własnej wyceny. 

Dowiedz się, czym jest Assistance i kompleksowo zadbaj o swoje auto!

Przeznaczenie samochodu 

Jednym z największych wydatków na początek przygody z motoryzacją jest ubezpieczenie OC dla młodego kierowcy. Nierzadko osoby tuż po zdaniu egzaminu płacą ponad dwukrotnie więcej niż ich doświadczeni koledzy. Prawo jazdy często wyrabiają sobie młodzi ludzi i żeby uniknąć wysokich składek, kupują i ubezpieczają auto na rodziców. Jeśli jednak ubezpieczyciel dowiedzie, kto faktycznie jeździł pojazdem, może odmówić wypłaty odszkodowania. Lepszym rozwiązaniem będzie znalezienie specjalnej oferty OC dla młodego kierowcy i szybkie wyrobienie sobie zniżek za bezszkodową jazdę. 

Ochrona zniżek 

Spowodowanie kolizji to nie tylko przykry obowiązek poniesienia kosztów naprawy z własnej kieszeni. Często stłuczka oznacza także utratę mozolnie wypracowywanych przez lata zniżek na ubezpieczenie OC. Dlatego często najlepsze OC to oferta, która umożliwia ochronę zniżek w przypadku jednorazowego zdarzenia, w którego będziesz sprawcą. 

Rozróżnienie autocasco od minicasco 

Polisę AC wykupuje tylko część kierowców, którzy jeżdżą stosunkowo nowymi autami. Jednocześnie jednak każdy chciałby zabezpieczyć się od kradzieży auta czy wypadków losowych, jak np. uderzenie konaru drzewa. Dlatego niektórzy agenci ubezpieczeniowi oferują minicasco, czyli ubezpieczenie AC o pomniejszonym zakresie. Często uwzględnia ono wyłącznie wspomnianą kradzież auta. Warto więc dokładnie zapoznać się z zakresem ubezpieczenia, zanim zdecydujesz się na tańszy wariant AC.