OC – co to rodzaj ubezpieczenia i jak je sprawdzić?

OC co to - dokument ubezpieczenia OC

Ważna polisa OC to jeden z niezbędnych warunków posiadania samochodu. Poznaj zakres ochrony, jaki zapewnia OC. Sprawdź też, jak możesz pilnować terminu wygaśnięcia polisy. Warto to wiedzieć, ponieważ za brak ważnego OC grożą surowe kary.

Dobrze mieć pełną wiedzę na temat tego, jak działa ubezpieczenie OC samochodu i w jakich okolicznościach możesz z niego skorzystać. Poznaj przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia, a także zadbaj o to, żeby zawsze jeździć z ważną polisą.

Ubezpieczenie OC – co to jest?

Zgodnie z art. 9. ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) chroni właściciela polisy przed konsekwencjami finansowymi szkód, spowodowanych działaniami zakazanymi lub niewykonaniem czynności obowiązkowych. Przekładając to na nieco prostszy język, OC jest ochroną w przypadku spowodowania kolizji lub innego zdarzenia z Twojej winy. Dzięki ważnej polisie OC nie musisz płacić za naprawę samochodu, który został uszkodzony w wyniku Twojego błędu.

Jednocześnie należy pamiętać, że z OC pokryte zostanie odszkodowanie wyłącznie dla poszkodowanych w zdarzeniu. Jeśli w wyniku Twojego błędu ucierpi także twój pojazd, koszty jego naprawy spadają na Ciebie.

Co obejmuje ubezpieczenie OC?

Jak już ustaliliśmy, ubezpieczenie OC samochodu pokrywa zarówno szkody osobowe, jak i szkody materialne, wyrządzone umyślnie lub w wyniku niedbalstwa ubezpieczonego. W praktyce oznacza to m.in., że jeżeli spowodujesz stłuczkę, która będzie skutkiem jazdy zimą na letnich oponach, OC nadal pokryje szkodę strony poszkodowanej, ponieważ w przepisach nie ma wymogu zmiany opon na zimowe. I chociaż takie zachowanie to jednoznaczne niedbalstwo, jako osoba ubezpieczona wciąż posiadasz odpowiednią ochronę w przypadku zgłoszenia szkody.

Naturalnie mowa tutaj o sytuacjach, w których kierowca posiada ważną polisę OC. Jest to zresztą obowiązek na podstawie art. 23. wspomnianej ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, gdzie znajdziemy zapis:

„Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.”[1]

Jeżeli kierowca nie dopilnuje tego obowiązku, za każdy dzień bez ważnego OC, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada na właściciela pojazdu karę, która wynosi minimum 1400 zł (brak OC do 3 dni) lub maksymalnie 6980 zł (brak OC powyżej 14 dni). Warto też zaznaczyć, że w drugiej połowie 2023 roku stawki te wzrosną z racji zwiększenia minimalnego wynagrodzenia w Polsce. System automatycznie wychwytuje nieterminowych kierowców, dlatego w przypadku opóźnienia można mieć pewność, że w skrzynce pocztowej znajdziesz zawiadomienie o karze.

Jak sprawdzić, czy auto ma OC?

Dla własnego bezpieczeństwa oraz uniknięcia wysokich kar, dobrze umieć zweryfikować, czy samochód ma ważne OC. Sprawdzenie polisy OC możliwe jest na kilka sposobów. Przy podpisywaniu umowy bądź po opłaceniu polisy, do właściciela pojazdu trafia specjalne zaświadczenie, w którym wskazany jest m.in. numer polisy OC, a także okres ochrony pojazdu.

Sprawdzenie OC możliwe jest także za pośrednictwem ubezpieczyciela. Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym zawarto umowę, może udostępnić informacje właścicielowi auta. Odbywa się to przez bezpośredni kontakt lub za pomocą dedykowanych konkretnym TU aplikacjom.

Najważniejsze dane dotyczące auta znajdziesz również w aplikacji mPojazd, będącej częścią programu mObywatel. Można też skontaktować się UFG, gdzie również przechowywane są informacje na temat polis OC.

Warto wiedzieć jak sprawdzić polisę OC przy okazji zakupu samochodu. Kiedy podpisujesz umowę kupna-sprzedaży, stajesz się właścicielem nie tylko auta, ale również przypisanej do niego polisy OC. Możesz kontynuować ubezpieczenie zawarte przez poprzedniego właściciela lub wykupić nową polisę. Żeby uniknąć grzywny z UFG, lepiej zadbać o sprawdzenie OC i dopilnowanie obowiązkowych terminów.

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf

OC w pigułce

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego (np. samochodu osobowego, ciężarowego).
Szkody osobowe i materialne powstałe z Twojej winy (np. kiedy spowodujesz stłuczkę albo inne zdarzenie drogowe).
Najprościej sprawdzić ważność polisy OC za pomocą aplikacji mPojazd. Możesz też sprawdzić ją bezpośrednio u swojego ubezpieczyciela albo skontaktować się z UFG (Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym).