GPW: indeksy i notowania. Wszystko, co musisz wiedzieć!

gpw indeksy - tablica wskaźników giełdy papierów wartościowych

Inwestowanie na giełdzie to ciągłe przewidywania, prognozowanie, a przede wszystkim analiza danych. Tych ostatnich dostarczają indeksy i notowania, które są odzwierciedleniem bieżącej sytuacji spółek. Jak odczytać poszczególne wskaźniki i czego możesz się z nich dowiedzieć?

Aby wejść do świata obrotu instrumentami finansowymi, musisz w pierwszej kolejności zdobyć szczegółową wiedzę na temat funkcjonowania giełdy i notowanych na niej spółek. Aby kupować akcje, które z czasem przyniosą zysk, niezbędna jest umiejętność odczytywania takich wskaźników jak indeksy oraz notowania. Z tego artykułu dowiesz się, co kryje się za tymi pojęciami i jakie znaczenie mają one dla Ciebie, jako inwestora.

Indeks GPW – czym jest i czego dotyczy?

Śledzenie poczynań na giełdzie każdej spółki z osobna jest trudnym zadaniem, dlatego aby ułatwić inwestorom orientację zarówno na ogólnych rynkach krajowych, jak i w poszczególnych sektorach gospodarki, powstały indeksy giełdowe, czyli wskaźniki, które odzwierciedlają bieżące trendy. Te z kolei pozwalają skuteczniej wyciągać wnioski, dzięki którym możesz zarobić w porę kupując akcje spółek zyskujących na wartości lub zminimalizować straty, obserwując spadki w sektorze, w którym inwestujesz.

Na indeksy giełdowe ma wpływ szereg czynników, a jednym z nich są sami inwestorzy. Popyt na akcje konkretnej spółki albo grupy spółek może być dla początkujących inwestorów wskazówką, gdzie mogą szukać potencjalnych zysków.

Najważniejsze indeksy GPW

Spośród kilkudziesięciu indeksów giełdowych na GPW można wyróżnić kilka najistotniejszych, które pozwalają szybko i efektywnie ocenić sytuację giełdy z ponad 400 notowanymi na niej spółkami. Głównym i zarazem najstarszym indeksem jest WIG, czyli Warszawski Indeks Giełdowy, który notowany jest od 16 kwietnia 1991 roku – daty pierwszej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Polsce.

WIG obejmuje krajowe i zagraniczne spółki notowane na rynku podstawowym, a zatem charakteryzuje się najwyższym kapitałem oraz płynnością. Do wyliczenia wartości tego indeksu uwzględnia się ceny zawartych w nim akcji oraz dochody z dywidend i praw poboru. Jest to więc indeks dochodowy.

Ważnych danych w kontekście analizy sytuacji giełdowej jest również WIG20, który obejmuje dwadzieścia największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej GPW. W odróżnieniu od WIG-u jest to indeks cenowy, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się jedynie ceny zawartych w nim transakcji. WIG20 jest również dobrym odzwierciedleniem aktualnej sytuacji w ujęciu ogólnym, na co wpływa m.in. fakt, że w ramach indeksu nie może być notowanych więcej niż 5 spółek z jednego sektora.

Jak odczytywać notowania? Indeksy GPW i poszczególne akcje

Zmiany w indeksach GPW są dynamiczne i potrzeba niemałej wprawy, żeby płynnie poruszać się wśród wykresów, a jednocześnie efektywnie je analizować. Co jednak oznaczają poszczególne kursy? Należy zacząć od tego, że notowania giełdowe to efekt zestawienia popytu i podaży w danym dniu. Rezultatem jest kurs, który możesz zaobserwować w statystykach GPW. Notowania indeksów ustalane są na podstawie danych z domów maklerskich, gdzie maklerzy rejestrują propozycje cen kupna i sprzedaży akcji. Celem prowadzenia tych szczegółowych danych jest fixing, czyli zachowanie optymalnego obrotu, który będzie zrównoważony dla kupujących i sprzedających.

Rewizja indeksów GPW nie jest łatwym zadaniem. Inwestorzy do analizy sytuacji rynkowych najczęściej bazują na następujących danych:

  • kurs odniesienia – zestawienie aktualnego kursu akcji, zazwyczaj na bazie ostatniej fazy otwarcia lub zamknięcia,
  • zmiana procentowa — ujęta w procentach różnica między ceną a kursem odniesienia,
  • ilość zleceń — liczba zleceń kupna bądź sprzedaży w danej cenie,
  • wolumen — liczba akcji, na które zlecono kupno lub sprzedaż w danej cenie,
  • kupno — ceny zleceń kupna,
  • sprzedaż — ceny zleceń sprzedaży.

Dla osób postronnych większość z tych wskaźników nie będzie niosła za sobą żadnych konkretnych wskazówek. Jest ich jednak sporo. Każda zmiana, wzrost popytu na daną akcję, może być symptomem znaczących działań ze strony doświadczonych inwestorów. Dlatego osobom, które są zainteresowane inwestowaniem na giełdzie doradza się, aby obserwować te kluczowe elementy notowań GPW, a następnie konfrontować je z wydarzeniami gospodarczymi czy też politycznymi.

Najczęściej zadawane pytania

Do najważniejszych indeksów na GPW należą: Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Warszawski Indeks Giełdowy 20 największych spółek (WIG20).Warszawski Indeks Giełdowy 30 największych spółek (WIG30), Warszawski Indeks Giełdowy średnich spółek (mWIG40), Warszawski Indeks Giełdowy małych spółek (sWIG80).
W Polsce funkcjonuje ponad 30 różnego rodzaju indeksów giełdowych, które mają związek ze spółkami oraz konkretnymi branżami, jak np. WIG-leki lub WIG-banki.