IKE obligacje – zacząłeś już odkładać na emeryturę?

IKE obligacje - świnka skarbonka

Od lat możemy obserwować działania państwa, mające na celu zachęcenie obywateli do oszczędzania i odkładania pieniędzy na emeryturę. Po Otwartych Funduszach Emerytalnych przeszedł czas na IKE i IKZE.

Jak działa IKE?

Podobnie jak inne tego typu instrumenty finansowe w historii, IKE stanowi tzw. III filar systemu emerytalnego. Konto może przybrać różną postać w zależności od oczekiwań oraz chęci podjęcia ryzyka inwestycyjnego. IKE mogą oferować fundusze inwestycyjne, banki, domy maklerskie oraz zakłady ubezpieczeń. W każdym przypadku różnica może polegać na tym, w co inwestowane są Twoje pieniądze. Do wyboru masz zarówno bezpieczne formy oszczędzania jak rachunek oszczędnościowy w banku, jak i instrumenty wyższego ryzyka jak np. inwestowanie w papiery wartościowe.

Głównym założeniem IKE jest zobowiązanie się do zamrożenie zainwestowanych środków na dłuższy okres, żeby móc wypłacić je z satysfakcjonującym zyskiem w momencie przejścia na emeryturę lub niewiele wcześniej. Atutem takiego rozwiązania poza zyskiem z odsetek czy skutecznych inwestycji jest także możliwość uniknięcia podatku Belki od zysków kapitałowych.

Dziś jednak skupimy się na konkretnym rodzaju konta emerytalnego, jakim jest IKE Obligacje. Czy warto założyć ten typ IKE i na czym polega? Inwestowanie w obligacje skarbu państwa zalicza się do instrumentów małego ryzyka. Nietrudno bowiem wysnuć wniosek, że funkcjonowanie całego państwa jest stabilniejsze niż większość firm, które np. emitują swoje akcje. Dlatego IKE Obligacje skarbowe to częsty wybór wśród osób, które szukają pewnego sposobu na lokowanie kapitału, licząc jednocześnie na większy zysk niż w przypadku standardowej lokaty bankowej.

Część osób nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że IKE Obligacje to alternatywa dla funduszy inwestycyjnych czy ubezpieczenia, ponieważ do prowadzenia tego typu rachunku uprawnione są jedynie PKO Bank Polski oraz Dom Maklerski PKO BP.

IKE Obligacje – jak założyć?

Skoro wiesz już, gdzie należy się udać, żeby otworzyć IKE Obligacje, dobrze również wiedzieć, w jakie instrumenty zainwestować. Podobnie jak w przypadku obligacji skarbu państwa kupowanych bez pośrednictwa IKE, możesz wybierać pomiędzy następującymi produktami:

  • obligacje roczne – ROR,
  • obligacje dwuletnie – DOR,
  • obligacje trzyletnie – TOS,
  • obligacje czteroletnie – COI,
  • obligacje dziesięcioletnie – EDO.

Warto zauważyć, że zarówno obligacje COI, jak i EDO to produkty ze zmiennym oprocentowaniem. W efekcie możesz skorzystać z IKE Obligacji indeksowanych inflacją, co pozwala skutecznie oszczędzać w dobie rosnących cen i spadku wartości pieniądza. Na tych zasadach działa wariant czteroletni oraz IKE Obligacje 10-letnie.

Jako inwestor możesz ulokować swoje środki zarówno w jednym, jak i w kilku rodzajach obligacji. Dyspozycja Nabywania Obligacji Skarbowych (DNOS) podpisywana jest przy założeniu konta, ale w trakcie inwestowania może być wielokrotnie zmieniana przez inwestora.

Zmianie ulegają także górne roczne limity wpłat na IKE. 2023 rok jest pod tym względem wyjątkowy, ponieważ maksymalna kwota, jaką możesz przelać na IKE to 20 805 zł, a więc ponad 3000 zł więcej niż w 2022 roku.

IKE to rozwiązanie długoterminowe, dlatego jeśli planujesz założenie konta, musisz uzbroić się w cierpliwość. Umowa jasno zastrzega, że wypłata środków zgromadzonych na IKE obligacje może nastąpić wyłącznie na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu wieku 60 lat lub nabycia uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia. Dodatkowym warunkiem jest dokonywanie wpłat na IKE przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych lub dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę środków.

IKE Obligacje – opłaty

Porównując IKE z innymi ofertami rynkowymi trzeba przyznać, że jest to również stosunkowo tania forma inwestowania. W pierwszym roku usługa jest darmowa, w drugim opłata wynosi 0,16%, natomiast z kolejnymi latami spada do poziomu 0,1% w ósmym roku i na takim pozostaje do końca okresu inwestowania.