Leasing operacyjny – co to jest i jak go księgować?

leasing operacyjny

Leasing operacyjny samochodu osobowego to jeden z najczęściej wybieranych sposobów finansowania zakupu przez przedsiębiorców. Z czego wynika zainteresowanie tą usługą? Poznaj zasady działania leasingu operacyjnego i sprawdź, jak go księgować.

Bez względu na to, czy robimy zakupy jako osoby prywatne czy przedsiębiorcy, zazwyczaj szukamy rozwiązań atrakcyjnych finansowo. Leasing operacyjny podatkowo może być wyborem najkorzystniejszym, ponieważ wydatki na nowy lub używany samochód można potraktować jako koszty prowadzenia działalności. Co jeszcze warto wiedzieć na temat leasingu operacyjnego?

Na czym polega leasing operacyjny?

Zazwyczaj w momencie zakupu stajemy się właścicielami danej rzeczy. Również w sytuacji, kiedy finansujemy zakup kredytem, powstają jedynie zobowiązania finansowe, natomiast aspekt własnościowy jest jasny. W przypadku leasingu operacyjnego jest inaczej.

Leasing operacyjny polega na zawarciu umowy z leasingodawcą, w ramach której przedsiębiorca otrzymuje w użytkowanie daną rzecz. Najczęściej jest to auto lub specjalistyczna maszyna. Umowa leasingu zawierana jest przeważnie na okres 2-5 lat. W zależności od ustalonych warunków, przedsiębiorca wpłaca tzw. opłatę wstępną. Przez cały czas obowiązywania umowy leasingobiorca płaci raty leasingu. Po upływie tego okresu leasingobiorca może zwrócić samochód firmie leasingowej lub wykupić go na własność za ustalony wcześniej procent własności. Dopiero wówczas pojazd staje się własnością przedsiębiorcy.

 

Jak działa pożyczka leasingowa na samochód?

 

Leasing operacyjny czy finansowy?

Leasing operacyjny najczęściej zestawia się z alternatywną formą finansowania, jaką jest leasing finansowy. W tym modelu leasingobiorca automatycznie staje się właścicielem pojazdu po wpłaceniu ostatniej raty. Przedmiot leasingu od razu może zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Różnica pojawia się również na niwie podatkowej. W przypadku leasingu operacyjnego jako koszt prowadzenia działalności traktowana jest cała rata leasingu, natomiast w przypadku leasingu finansowego będzie to jedynie część odsetkowa raty leasingowej oraz odpisy amortyzacyjne. Podatek VAT należy z kolei opłacić w całości z góry przy pierwszej racie.

Księgowanie leasingu operacyjnego na kontach

Z podatkowego punktu widzenia kluczowe dla księgowania leasingu operacyjnego są przepisy z art. 17b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Znajdziemy tam zapis, zgodnie z którym leasing można potraktować jako koszt uzyskania przychodu, jeśli umowa spełnia następujące warunki:

  • została zawarta na czas określony, który stanowi co najmniej 40% okresu amortyzacji,
  • suma ustalonych w leasingu opłat, pomniejszona o podatek, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych.

Wówczas nie ma przeszkód, aby każdą ratę leasingową netto traktować jako koszt prowadzenia działalności, a tym samym pomniejszać kwotę podatku dochodowego. W przeciwieństwie do leasingu finansowego, przedmiot leasingu operacyjnego nie jest wprowadzany do ewidencji środków trwałych. Przez cały okres leasingowania auto lub maszyna pozostaje w ewidencji finansującego. Kosztem leasingobiorcy mogą być za to wydatki związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu.

Najczęściej zadawane pytania

Forma finansowania, w której leasingodawca udostępnia leasingobiorcy auto lub maszynę. W tym czasie leasingobiorca płaci comiesięczne raty. Po wygaśnięciu umowy leasingobiorca może zwrócić auto czy maszynę lub wykupić je za ustalony procent wartości.
Wszystkie wydatki, które mają związek z leasingiem operacyjnym przedsiębiorca może potraktować jako koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
Co do zasady leasing operacyjny nie jest schematem podatkowym. Jeśli jednak przedsiębiorca może wykazać, że decyzja o zawarciu umowy leasingu była motywowana względami ekonomicznymi, powinien zaraportować schemat podatkowy.