WIRON – co to za wskaźnik i czy Twój kredyt hipoteczny wzrośnie? Zobacz!

wiron - osoba z kalkulatorem przeliczająca zmiany na giełdzie

O reformie wskaźników referencyjnych mówiło się już od dłuższego czasu. W związku z podniesieniem stóp procentowych i w konsekwencji gorszą sytuacją kredytobiorców, rząd postanowił przyspieszyć prace i zakończyć całe przedsięwzięcie w 2025 roku. Co się zmieni?

Wskaźnik referencyjny WIBOR przez większość kredytobiorców utożsamiany jest z poziomem stóp procentowych. To duże uproszczenie, jednak tak najprościej można wytłumaczyć czynnik, który bezpośrednio przekłada się na wysokość rat kredytu. Trwają prace, aby WIBOR został zastąpiony przez WIRON. Sprawdź, co to oznacza dla aktualnych i przyszłych osób zainteresowanych kredytem o zmiennym oprocentowaniu.

Wskaźnik WIRON – definicja i powód zmiany

Kwestię zamiany WIBOR-u na WIRON najlepiej zacząć od wyjaśnienia znaczenia tych wskaźników, które obowiązują wszystkich posiadaczy kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. Otóż każdy, kto ubiega się o taki kredyt, stara się o jak najlepsze warunki, aby łącznie za zobowiązanie zapłacić jak najmniej. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, które dominują w naszym kraju, na oprocentowanie składa się stawka marży banku oraz właśnie WIBOR.

Wskaźnik, którego pełna nazwa to Warsaw Interbank Offered Rate, ustalany jest niemal codziennie. Kredytobiorcy jednak zazwyczaj wybierają między wskaźnikiem WIBOR 3M lub WIBOR 6M. Jedyna różnica między oboma wskaźnikami to częstotliwość aktualizacji stawki w ratach kredytu.

Od czego zależy WIBOR?

Wskaźnik WIBOR ustalany jest na podstawie depozytów złotowych na polskim rynku międzybankowym. Jego organizacją zajmuje się GPW Benchmark S.A. Część osób utożsamia WIBOR z wysokością stóp procentowych. Nie jest to zupełnie błędne założenie, ponieważ instytucje, które biorą udział w ustalaniu stawki WIBOR, deklarują wysokość stóp procentowych, na podstawie których mogą udzielić kredytu innemu bankowi.

Za wyliczanie WIBOR-u odpowiedzialne są wyłącznie banki i fakt ten stanowił główne źródło wątpliwości wobec tego wskaźnika. WIRON ma to zmienić. Warsaw Interest Rate Overnight wyliczany jest na podstawie danych transakcyjnych terminu zapadalności O/N, czyli na oprocentowaniu depozytów OverNight.

W tym przypadku również pod uwagę brane są depozyty, jednak uwzględnia się dane nie tylko międzybankowe, ale również te, obejmujące największe przedsiębiorstwa. W praktyce oznacza to, że stawka WIRON ma być dokładniejsza, a także oddawać bieżącą sytuację gospodarczą.

WIRON zamiast WIBOR-u – co to oznacza dla kredytobiorców?

Wiesz już, co to jest WIRON i jak jest wyliczany. Przejdźmy do najważniejszego pytania, czyli czy korzystniejszym rozwiązaniem dla osób z kredytami jest WIBOR czy WIRON? Notowania nowszego wskaźnika dzięki swojej dokładności są również statystycznie niższe. Oznacza to więc niższe koszty kredytów.

Ile wynosi WIRON? Najlepiej przedstawić to na przykładzie. Załóżmy, że kredytobiorca chce wziąć kredyt hipoteczny na 400 000 zł na 30 lat, a marża banku w obu przypadkach wynosi 1%.

  • Przy wskaźniku WIBOR 3M 6,94% rata wyniesie 2647 zł, natomiast odsetki łącznie 650 610 zł.
  • Uwzględniając wskaźnik WIRON 3M 5,92%, rata wyniesie 2307 zł, a odsetki 550 314 zł.[1]

W przypadku większych liczb różnica na poziomie 1 punktu procentowego jest zauważalna, niemniej wciąż kredyt hipoteczny jest najdroższy od lat. Według informacji Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR), w 2023 roku trwa faza wprowadzania WIRON-u i oferowania go równolegle do WIBOR-u.

W 2024 roku ma nastąpić faza wyprowadzania, czyli oparcie wszystkich nowych produktów finansowych o WIRON. Wreszcie w 2025 roku wszystkie dotychczasowe i nowe instrumenty oparte będą o WIRON, a WIBOR przestanie być obliczany.[2]

WIRON a inflacja

Zmiana wskaźnika referencyjnego dla kredytów nie zmienia jednak ogólnej sytuacji, w której koszt zobowiązania ze zmiennym oprocentowaniem w dużej mierze uzależniony jest od decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Zatem jeżeli rząd nadal będzie próbował zatrzymać inflację poprzez podnoszenie stóp procentowych, niewątpliwie wzrosną także wskazania WIBOR-u oraz WIRON-u.

Jeśli zatem dopiero planujesz wziąć kredyt, opłacalną decyzją będzie oparcie go o wskaźnik WIRON. Stopy procentowe nadal będą odgrywały kluczową rolę, niemniej lepiej jak najszybciej zacząć zyskiwać na tym, że stawka WIRON jest niższa.

[1] https://pieniadze.rp.pl/konta-bankowe/art38095551-wiron-kontra-wibor-czym-sie-roznia-te-wskazniki

[2] https://businessinsider.com.pl/finanse/zapomnij-o-naglym-spadku-rat-tak-wibor-zmieni-sie-w-wiron/q37gjde