Komornik a kredyt hipoteczny – to musisz wiedzieć!

banknoty - kredyt hipoteczny

Długi to problem, którego większość z nas wolałaby uniknąć. Niestety zdarza się, że spłata zobowiązań jest zbyt dużym wyzwaniem. Wtedy o spłatę wierzycieli dba komornik. Jak wygląda wówczas kwestia kredytu hipotecznego?

Zarządzanie domowym budżetem w sytuacji, kiedy rachunek bankowy jest zajęty przez komornika, nie należy do prostych zadań. Sprawdź, co mówią przepisy w kwestii zajęcia komorniczego i jakie są wówczas możliwości zaciągnięcia dodatkowego zobowiązania.

Komornik a kredyt hipoteczny – jak wyjść z zadłużenia?

Dla wielu osób największym zobowiązaniem, które trzeba spłacać latami jest kredyt hipoteczny. Jeśli równocześnie taka osoba zaciągnie również inne długi, mogą pojawić się problemy z wypłacalnością oraz regularną spłatą rat. Jak dłużnik może zarządzać swoim budżetem, kiedy ciąży na nim zajęcie komornicze?

W momencie pojawienia się komornika w życiu dłużnika, możliwość gospodarowania własnymi finansami zostaje mocno ograniczona. W myśl przepisów komornik ma bowiem prawo do egzekwowania długu bez względu na charakter wpływów na konto. Jeśli zatem dłużnik otrzyma wynagrodzenie lub prywatny przelew, środki trafiają na specjalny rachunek, a następnie do wierzycieli.

Jedyne środki, jakimi może swobodnie dysponować dłużnik jest tzw. kwota wolna od zajęcia. W ten sposób osoba, która posiada zobowiązania finansowe, może jednocześnie spłacać je i funkcjonować. Kwota wolna od zajęcia skorelowana jest z minimalnym wynagrodzeniem i od lipca 2023 roku wynosi 2700 zł. W praktyce oznacza to, że jeśli w danym miesiącu na koncie dłużnika jest niższa kwota, bank nie przekaże komornikowi żadnych pieniędzy.

Kredyt a komornik – co się stanie z Twoją nieruchomością?

Banki udzielają klientom kredytu na znaczne kwoty, jeśli w zamian zyskują pewną formę zabezpieczenia. W przypadku kredytu hipotecznego ustanawiana jest hipoteka na nieruchomości. Oznacza to, że w sytuacji, kiedy kredytobiorca nie spłaca regularnie rat, bank ma prawo przejąć dom, działkę czy mieszkanie.

Przedstawiony scenariusz to jednak spore uproszczenie, ponieważ w pierwszej kolejności bank próbuje uzgodnić warunki spłaty z kredytobiorcą. Jeśli negocjacje nie przynoszą efektu, wierzyciel dąży do zajęcia komorniczego. W efekcie nieruchomość staje się obiektem licytacji, a pieniądze uzyskane dzięki sprzedaży pokrywają zobowiązanie dłużnika.

Pożyczka hipoteczna z komornikiem

Kolejny aspekt, na który warto zwrócić uwagę to ograniczone możliwości uzyskania kolejnych kredytów czy pożyczek w sytuacji, gdy osoba ma status dłużnika. Należy bowiem pamiętać, że w przypadku każdorazowego wniosku kredytowego, bank analizuje zdolność kredytową klientów w Biurze Informacji Kredytowej. Co więcej, ślady nieterminowej spłaty nie znikają od razu i również rzutują na aktualną sytuację kredytową.

Dlatego nawet kiedy jest spłacony komornik, a kredyt hipoteczny spłacany na bieżąco, uzyskanie kolejnego zobowiązania może być problematyczne. Niezwykle ważne jest więc, aby w pierwszej kolejności ustabilizować swoją sytuację finansową i nie wpaść w spiralę długów.