Kapitalizacja odsetek – na czym polega i jak ją zaksięgować? Zobacz!

kapitalizacja odsetek - młody mężczyzna sprawdzający na telefonie zysk z lokaty

Po decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podniesieniu stóp procentowych, uwaga inwestorów ponownie zwróciła się w kierunku podstawowych form oszczędzania jak lokaty czy rachunki oszczędnościowe. Na tym polu istotnym aspektem jest kapitalizacja odsetek. Co musisz o tym wiedzieć?

Nawet najmniejszy zysk warto optymalizować. Można to zrobić m.in. sprawdzając warunki produktów oszczędnościowych w bankach. Kiedy kilka instytucji finansowych proponuje podobne warunki lokaty terminowej albo rachunku oszczędnościowego, warto zweryfikować, gdzie ulokować kapitał, żeby zarobił dla nas najwięcej.

Kapitalizacja odsetek – co to jest?

Szukając dla siebie lokaty albo konta oszczędnościowego, zazwyczaj skupiamy się na oprocentowaniu, czyli głównym parametrze, który determinuje zysk. Niemniej oprócz tego, na jak duże odsetki możemy liczyć, ważna jest również częstotliwość dopisywania ich do naszego rachunku. To właśnie w najprostszym ujęciu jest kapitalizacja odsetek. Wzór na jej obliczenie przedstawia się następująco:

KK=KP(1+r/m)mn

KP – kapitał początkowy

KK – kapitał końcowy

M – liczba kapitalizacji w roku (np. m = 1 to roczna kapitalizacja odsetek, 4 to kwartalna kapitalizacja odsetek

n – czas trwania inwestycji w latach
r- nominalna stopa procentowa

Zysk z lokat i rachunków oszczędnościowy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych obłożony jest tzw. podatkiem Belki, który wynosi 19%. Jest on automatycznie naliczany przy kapitalizacji, dlatego często w historii rachunku można zauważyć tego dnia dwie transakcje: uznanie w postaci naliczonych odsetek oraz obciążenie w postaci podatku. Nieco inaczej jest w przypadku przedsiębiorców. Zysk z lokat przy koncie firmowym nie jest objęty podatkiem Belki, natomiast stanowi przychód firmy, wobec czego należy go ująć w księdze podatkowej.

 

Dowiedz się więcej o podatku od zysków kapitałowych

 

Rodzaje kapitalizacji odsetek

O kapitalizacji odsetek mówimy najczęściej w przypadku zysku z lokaty czy rachunku oszczędnościowego. Nie jest to jednak jedyne zastosowanie tego pojęcia. Co jeszcze może oznaczać kapitalizacja odsetek? Obciążenie związane z tym terminem również jest prawdopodobne. Chodzi o kapitalizację odsetek kredytu. Przeważnie wiąże się to z sytuacją, kiedy nie spłacamy regularnie swojego zobowiązania. Za każde opóźnienie bank nalicza odsetki karne, a ich kapitalizacja ma w tym przypadku związek z doliczeniem ich do kapitału, jaki jesteśmy winni bankowi czy innemu kredytodawcy.

Okres kapitalizacji – to musi wiedzieć każdy inwestor!

Wróćmy jednak do zysków, jakie wiążą się z kapitalizacją odsetek na lokatach i rachunkach oszczędnościowych. Jak można wywnioskować z podanego wcześniej wzoru, im częściej dochodzi do kapitalizacji odsetek, tym większy będzie zysk. Wynika to z prostego rachunku. Jeśli bank wypłaci odsetki na rachunek lokaty, środki te będą stanowić kwotę bazową do wyliczenia kolejnych odsetek. Naturalnie w przypadku wyższej kwoty, możemy liczyć na większe odsetki.

Dlatego optymalnym rozwiązaniem dla każdego inwestora jest dzienna kapitalizacja odsetek, jednak w praktyce nie spotyka się tego typu produktów. Dlatego jeśli chcemy oszczędzić na lokacie więcej, najlepiej szukać promocji, które oferują miesięczną kapitalizację odsetek.

Na miesięczną, kwartalną czy półroczną kapitalizację można liczyć w przypadku lokat z długim terminem. Jeśli wybieramy krótkoterminowe produktu jak lokata kwartalna, odsetki przeważnie naliczane są dopiero po zamknięciu lokaty.

 

Zobacz, jak zarabiać na lokatach walutowych

Kapitalizacja odsetek – FAQ

Kapitalizacja odsetek oznacza częstotliwość, z jaką bank nalicza odsetki od kapitału na koncie czy lokacie. W tych okresach pieniądze doliczane są do kwoty bazowej właściciela.
Banki podają oprocentowanie lokat w skali roku. Dlatego przy comiesięcznej kapitalizacji odsetek należy wyliczyć np. 5% kapitału, a następnie podzielić wynik przez 12. Wynik to kwota doliczana co miesiąc do rachunku (minus podatek).
Odsetki od środków na koncie firmowym stanowią przychód firmy, dlatego trzeba je ująć w księdze podatkowej w oparciu o wyciąg bankowy w kolumnie 8 „Pozostałe przychody”.