Podatek od zysków kapitałowych – ile wynosi i jak go rozliczyć?

podatek od zysków kapitałowych - mężczyzna z laptopem, sprawdzający giełdę

Oszczędzając pieniądze w ramach takich produktów bankowych, jak np. lokata czy konto oszczędnościowe, podlegasz obowiązkowi opłacenia podatku od zysków kapitałowych, zwanego również podatkiem Belki. Oto wszystko, co warto o tym wiedzieć.

Opodatkowanie zysków kapitałowych

Wprowadzony w 2002 roku podatek od zysków kapitałowych nie spotyka się raczej z uznaniem klientów bankowych, w oczach których stanowi niepotrzebne pomniejszenie dochodów uzyskanych w ramach korzystania z różnych instrumentów finansowych. To m.in. z jego powodu oszczędzanie na lokatach czy kontach oszczędnościowych staje się czasem niemal nieopłacalne, np. w obliczu niskich stóp procentowych.

Zryczałtowana danina jest pobierana nie od kwoty posiadanych aktywów, lecz od wypracowanych przez nie zysków – o ile takie występują. Są nią objęte osoby fizyczne.

Opodatkowaniu dochodu kapitałowego podlegają m.in.:

  • lokaty i depozyty bankowe,
  • papiery wartościowe,
  • fundusze kapitałowe,
  • dywidendy,
  • obligacje,
  • odsetki z pożyczek.

Podatek od dochodów kapitałowych – jak go zapłacić i rozliczyć?

Niezależnie od tego, jakie instrumenty finansowe wypracowały zysk kapitałowy, wysokość podatku od giełdy i oszczędności jest zawsze taka sama – wynosi 19%. Przy obliczaniu kwoty należnej daniny nie ma też znaczenia wysokość podstawy do wyliczenia. Konieczność zapłacenia podatku od zysków kapitałowych zachodzi zarówno przy zyskach na poziomie kilkudziesięciu złotych, jak i kilkuset tysięcy złotych.

W większości przypadków obowiązek zapłacenia podatku od inwestycji giełdowych i depozytów bankowych spoczywa na instytucji, która obraca pieniędzmi, a nie na kliencie indywidualnym. Co to oznacza w praktyce? Jeśli założysz lokatę i Twoje środki wypracują jakiś zysk, na Twoje konto wpłynie kwota pomniejszona o wartość podatku. Bank automatycznie przekaże należne środki na rzecz Skarbu Państwa – nie musisz się tym martwić. Na tej samej zasadzie działa to w przypadku podatku od funduszy inwestycyjnych.

Nieco inaczej wygląda sytuacja osób, które inwestują na giełdzie lub obracają obligacjami na Giełdzie Papierów Wartościowych czy też innymi instrumentami giełdowymi i chcą odprowadzić należny podatek z tego tytułu. W tym przypadku konieczne jest samodzielne rozliczenie ze skarbówką przy pomocy druku PIT-8C.

Podatek od zysków kapitałowych w Europie i na świecie

Choć wydawać by się mogło, że obecna wysokość podatku od zysków giełdowych jest już i tak za wysoka, w rzeczywistości polska stawka jest zadziwiająco niska jak na europejskie standardy. Zgodnie z raportem przygotowanym przez amerykański think tank podatkowy Tax Foundation, średnia dla Europy wynosi 19,4%.

Nasz 19-procentowy podatek giełdowy stawia Polskę na 18. miejscu w rankingu 27 państw wchodzących w skład Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Niższe stawki obowiązują obecnie jedynie w Czechach (15%), Grecji (10%), Bułgarii (10%), Chorwacji (10%), Rumunii (10%), a także na Węgrzech (15%). Warto też wspomnieć, że podatek od zysków kapitałowych w ogóle nie występuje w takich państwach, jak Belgia, Szwajcaria i Turcja.

Kto zajął pierwsze miejsce w wyżej wspomnianym zestawieniu? Na szczycie listy znalazła się Dania z podatkiem od akcji giełdowych na poziomie 42%. Kolejne miejsca przypadły odpowiednio do Norwegii (35,2%), Finlandii (34%), Francji (34%) i Wielkiej Brytanii (20%).

 

Źródła:

Opodatkowanie zysków kapitałowych. Jak Polska wypada na tle Europy?

Masz pytania? Oto odpowiedzi!

19%.
Taki sam, jak w przypadku oszczędności, czyli 19%.
Do końca kwietnia za poprzedni rok (termin płatności to 30 kwietnia).
Podatek od zysków giełdowych można zapłacić gotówką w urzędzie pocztowym lub przelewem z rachunku bankowego. Wpłatę trzeba dokonać na specjalny mikrorachunek podatkowy, którego numer znajduje się na stronie urzędu skarbowego. Można też opłacić podatek online, korzystając z usług e-PIT.
Podatek giełdowy rozlicza się w deklaracji PIT-38.