Jak zbudować portfel inwestycyjny?

portfel inwestycyjny - mężczyzna sprawdzający akcje na giełdzie

Do inwestowania i osiągania w ten sposób pasywnego dochodu na satysfakcjonującym poziomie potrzebny jest starannie skomponowany portfel inwestycyjny. Jakimi kryteriami kierować się przy jego budowie, by generował optymalny zysk? Kluczem do sukcesu są dywersyfikacja i dobre przemyślenie składników portfela inwestycyjnego.

Co to jest portfel inwestycyjny?

Pod pojęciem portfela inwestycyjnego kryje się zbiór wszystkich aktywów zebranych przez inwestora w celu pomnożenia kapitału lub osiągnięcia innych korzyści ekonomicznych. Jest to zatem ogół inwestycji, które mogą mieć charakter rzeczowy (materialny, realny) lub kapitałowy (finansowy). W zależności od tego, jakie elementy przeważają wśród inwestycji, można wyróżnić m.in. portfele inwestycyjne akcji, papierowe czy alokacji. Portfel może być również mieszany.

Każdy inwestor tworzy swój portfel inwestycyjny zgodnie z indywidualnymi potrzebami, zatem nie sposób określić jego jednej uniwersalnej budowy, która sprawdzi się u każdego. Powinien wziąć przy tym pod uwagę szereg czynników, spośród których najważniejszy stanowi poziom ryzyka dopasowany do celów i możliwości inwestora.

Równie ważnym kryterium doboru aktywów jest ich płynność. Oznacza ona możliwość ich szybkiego spieniężenia, gdy inwestor potrzebuje gotówki na pokrycie pilniejszych potrzeb. Inwestycje o wysokim stopniu płynności mają na celu stanowić zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych sytuacji wymagających dostępu do większej gotówki. Do takich aktywów należą np.:

  • akcje spółek notowanych na giełdach,
  • obligacje Skarbu Państwa notowane na giełdach,
  • fundusze inwestycyjne otwarte,
  • waluty krajów wysokorozwiniętych.

Ich odwrotnością są aktywa o niskim stopniu płynności, czyli takie, w przypadku których spieniężenie może zająć więcej czasu. W tej grupie można wyróżnić np. nieruchomości, dzieła sztuki i inne produkty kolekcjonerskie, a także akcje w spółkach niepublicznych. Lokowanie gotówki w inwestycjach długoterminowych może zapewnić duże zyski i okazać się bardzo opłacalne dla inwestora. Ze względów bezpieczeństwa nie powinno jednak stanowić 100% jego aktywów.

 

Przeczytaj, jak kupować akcje na giełdzie i zacznij zarabiać!

 

Co wchodzi w skład portfela inwestycyjnego?

Jak wspomnieliśmy powyżej, na portfel inwestycyjny mogą składać się dwie grupy inwestycji. Przyjrzyj się im z bliska i sprawdź, co je różni.

Inwestycje realne

Ta część portfela inwestycyjnego składa się z rzeczy materialnych, które cechują się wysoką wartością, a tym samym stanowią dobrą lokatę kapitału. Do tej grupy zaliczają się chociażby nieruchomości kupione z zamiarem wynajmowania i czerpania z tego zysków.

W roli inwestycji materialnej sprawdzą się też inne cenne produkty, których wartość może  rosnąć lub spadać w zależności od sytuacji na rynku. Mogą to być m.in. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne czy nawet złoto. Trzeba mieć na uwadze to, że niektóre inwestycje materialne charakteryzuje nieco utrudniona zbywalność, która sprawia, że ich szybkie sprzedanie w celu odmrożenia gotówki może okazać się trudne.

Inwestycje finansowe

W tej części portfela inwestycyjnego znajdują się najróżniejsze instrumenty finansowe ukierunkowane na zwiększenie kapitału inwestora. Jest to bardzo zróżnicowana grupa, w której można wyróżnić m.in. produkty z rynku regulowanego i nieregulowanego – a do tego o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego. Inwestycje finansowe mogą dotyczyć chociażby:

  • akcji,
  • obligacji,
  • funduszów inwestycyjnych otwartych i zamkniętych,
  • produktów strukturyzowanych,
  • inwestycji dwuwalutowych.

 

Dowiedz się, jak zbudować wirtualny portfel inwestycyjny →

 

Jak podzielić portfel inwestycyjny?

Dodając kolejne produkty do zbioru swoich aktywów, musisz liczyć się z tym, że zakup każdego z nich wiąże się z pewnym poziomem ryzyka portfela inwestycyjnego. Niektóre produkty finansowe są uznawane za stosunkowo bezpieczne i niosące za sobą potencjalnie niskie ryzyko utraty środków – jednak pozwalają na uzyskanie niskiego zwrotu z inwestycji. Wyższe ryzyko inwestycyjne równa się z kolei wyższym zyskom. Celem początkującego inwestora jest najczęściej dążenie do złotego środka, czyli utrzymania ryzyka na optymalnym poziomie, który gwarantuje może nie najwyższe, ale i tak dobre zyski – co stanowi pewnego rodzaju kompromis.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego to sposób na to, by obniżyć ryzyko, a także wypróbować nowe aktywa i to, jak sprawdzają się w Twoim przypadku. Pamiętaj o tym, że raz zbudowany wirtualny portfel inwestycyjny nie pozostanie aktualny przez cały czas. Z tego powodu warto stale weryfikować skład swoich inwestycji i reagować na spadki ich wartości.

Celem dywersyfikacji jest również ochrona przed utratą wszystkich zainwestowanych środków przez jedną nietrafioną inwestycję. Odpowiednio przeprowadzona sprawi, że nawet jeśli część aktywów straci na wartości, to jednak inna część zyska – w rezultacie odczuwalna strata będzie niewielka, a kapitał wciąż będzie pracować na zysk inwestora. Kluczem do osiągnięcia sukcesu na tym polu jest wybieranie aktywów w taki sposób, by cechował je jak najniższy stopień powiązania zmian cen. W idealnej sytuacji powinien on być ujemny.

Dobry portfel inwestycyjny to taki, który nie tylko odpowiada aktualnej koniunkturze, ale też jest odporny na zawirowania rynkowe. Monitorowanie zmian zachodzących na rynku może okazać się uciążliwym zadaniem, zwłaszcza jeśli portfel inwestycyjny nie jest jedynym źródłem Twoich przychodów i ma stanowić źródło pasywnego dochodu. Dobrym pomysłem może okazać się skorzystanie z pomocy specjalistów – np. doradców inwestycyjnych i maklerów – którzy udzielą wsparcia w wybranym zakresie. Może być nim poszukiwanie nowych pomysłów na inwestowanie kapitału, sprawdzanie efektywności inwestycji czy wreszcie cykliczne informowanie o zmianach struktury portfela inwestycyjnego.