Dlaczego warto mieć wirtualny portfel inwestycyjny?

wirtualny portfel inwestycyjny - mężczyzna z laptopem i telefonem, inwestujący

W momencie, gdy zakupisz swoje pierwsze aktywa z rynku kapitałowego, staniesz się właścicielem wirtualnego portfela inwestycyjnego. Jak działa to podstawowe narzędzie każdego inwestora? Oto wskazówki, które ułatwią Ci stworzenie własnego portfela akcji online.

Co to jest wirtualny portfel inwestycyjny?

Portfel inwestycyjny to aktywa, w których inwestor ulokował swój majątek. Lokowanie pieniędzy w ten sposób ma służyć uzyskaniu zysku w przyszłości. Do tej grupy mogą zaliczać się m.in. takie produkty inwestycyjne, jak:

 • akcje,
 • obligacje,
 • lokaty terminowe,
 • bony skarbowe,
 • fundusze inwestycyjne,
 • produkty strukturyzowane,
 • nieruchomości inwestycyjne,
 • ruchomości inwestycyjne (np. pojazdy, dzieła sztuki).

Jak widać, w skład portfela inwestycyjnego mogą wchodzić instrumenty finansowe pochodzące zarówno z rynku giełdowego, jak i pozagiełdowego. Co więcej, nie muszą to być wcale tylko produkty finansowe, ale także fizyczne przedmioty o dużej wartości, w które warto zainwestować gotówkę.

W przypadku wirtualnego portfela inwestycyjnego aktywa ograniczają się jednak do produktów finansowych, a zarządzanie nimi odbywa się online. Możesz zajmować się tym osobiście lub za pośrednictwem wybranego maklera, który będzie działać w Twoim imieniu.

Jakie są zalety wirtualnego portfela giełdowego?

Wirtualny portfel inwestycyjny może okazać się trafnym wyborem dla aktywnego inwestora, który działa w różnych obszarach. Mnogość dostępnych opcji inwestycyjnych na rynku giełdowym i pozagiełdowym zapewnia swobodę wyboru i rozwiązania dopasowane do każdej sytuacji na rynku.

Nie bez znaczenia pozostaje również to, że wszystko odbywa się za pośrednictwem Internetu. Dzięki temu masz dostęp do swoich aktywów z każdego miejsca i w dowolnym czasie – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, także w dni wolne od pracy i święta. To ułatwia trzymanie ręki na pulsie i reagowanie na szybko zmieniający się rynek finansowy, w którym największe zyski osiągają osoby będące na bieżąco z sytuacją gospodarczą w Polsce i na świecie.

Internet jest również świetnym źródłem wiedzy o inwestowaniu oraz o zmianach zachodzących na rynku. Możesz sprawdzać np. historyczne stopy zwrotu czy zmienność cen aktywów na przestrzeni konkretnego okresu, aby łatwiej ocenić opłacalność konkretnej inwestycji.

 

Co to są akcje? Przeczytaj →

 

Na co zwracać uwagę, budując portfel inwestycyjny online?

Przy tworzeniu portfela inwestycyjnego warto wziąć pod uwagę to, że jego główną cechą powinno być dopasowanie do konkretnego inwestora i tego celu, jaki zamierza osiągnąć – a jednocześnie współgrać z aktualną sytuacją na rynku. Dobierając kolejne aktywa, warto przemyśleć przede wszystkim takie aspekty, jak:

 • aktualna sytuacja finansowa,
 • własne doświadczenie w inwestowaniu w produkty finansowe,
 • maksymalna strata, jaką możesz ponieść bez dużego wpływu na obecny poziom życia,
 • możliwość zamrożenia pieniędzy w długoterminowej inwestycji lub też konieczność wyboru produktów o większej elastyczności,
 • aktualna sytuacja na rynku krajowym i to, jakim inwestycjom sprzyja.

Z powyższego można wysnuć jeden wniosek. Budowanie wirtualnego portfela inwestycyjnego to proces, któremu warto poświęcić sporo uwagi. Wykorzystanie gotowego modelu z Internetu nie jest dobrym pomysłem – nie spełni założonych celów, a do tego podwyższy ryzyko utraty części aktywów. Wsparciem w stworzeniu i zdywersyfikowaniu portfela inwestycyjnego, a także w późniejszym zarządzaniu nim może stanowić doradztwo inwestycyjne, które bywa często oferowane jako dodatkowa usługa w ramach bankowości prywatnej.