Makler giełdowy – zarobki, egzamin, kariera. Zobacz, czy to praca dla Ciebie!

makler giełdowy - dwaj mężczyźni w garniturach

Inwestowanie na giełdzie może być szybkim sposobem na pomnożenie majątku. Skuteczne inwestowanie wymaga jednak szerokiej wiedzy ekonomicznej i gospodarczej, dlatego większość osób posiadających rachunek inwestycyjny, korzysta z usług maklerów giełdowych.

Dla wielu osób śledzenie giełdy, rynków i światowej gospodarki to bardzo ciekawe zajęcie, a wręcz pasja. Zdobywana w ten sposób wiedza może być bezcenna, nie tylko jeśli chodzi o inwestowanie na giełdzie. Zainteresowanie rynkiem finansowym może również wiązać się z wyborem ścieżki zawodowej. Dobrym przykładem jest makler giełdowy.

Makler – kto to i jakie ma uprawnienia?

Obrotem papierami wartościowymi zajmują się domy maklerskie. To za ich pośrednictwem możesz założyć rachunek inwestycyjny, który uprawnia Cię do zakupu i sprzedaży akcji. Same transakcje możesz zlecać samodzielnie, jednak i tak nad prawidłowością wszystkich operacji czuwa pośrednik, czyli makler. Część inwestorów nie ma pełnej wiedzy na temat ekonomii i gospodarki, dlatego żeby wybierać efektywne instrumenty finansowe, potrzebuje kogoś z odpowiednim know-how. Tutaj również ważną rolę odgrywa makler, który nie tylko realizuje polecenia inwestora, ale może także doradzać.

Część maklerów pracuje bezpośrednio z klientami indywidualnymi lub firmami. Określa się ich mianem maklerów front office. To oni przyjmują i realizują zlecenia. Są jednak również maklerzy back office, których zadaniem jest nadzorowanie pracy swoich kolegów z front office.

Broker a makler

Wyjaśniając rolę maklera warto zestawić jego kompetencje z bardzo podobnym zawodem brokera. Najprostszym porównaniem obu profesji może być fakt, że zawód maklera utożsamia się wyłącznie z GPW, natomiast brokerzy funkcjonują także w innych branżach, np. ubezpieczeniowej czy w nieruchomościach. Wspólnym mianownikiem obu zawodów jest reprezentowanie swoich klientów i występowanie w ich imieniu, np. przy realizowaniu zleceń czy podpisywaniu umów. Zarówno makler, jak i broker mają działać na korzyść swoich klientów, a ich celem jest optymalizacja zysków bądź innego rodzaju korzyści.

Jeszcze jeden zawód, który bywa mylony z rolę maklera to trader. Obaj fachowcy działają w obszarze giełdy, natomiast trader zajmuje się planowaniem inwestycji. Jego głównym zadaniem jest opracowanie strategii inwestowania, która przyniesie największe zyski. Makler tymczasem realizuje zlecenia kupna i sprzedaży, natomiast funkcja doradcza jest w pewnym sensie jego dodatkowym zajęciem.

Praca maklera – jak zacząć?

W teorii aby zacząć pracę maklera niezbędny jest jedynie wpis na listę maklerów papierów wartościowych zrzeszonych w Związku Maklerów i Doradców. Aby móc znaleźć się w tym gronie, konieczne jest zdanie egzaminu maklerskiego i otrzymanie licencji maklera. Tutaj wymagana jest naprawdę specjalistyczna wiedza, która często nie ogranicza się jedynie do podręczników ze studiów na kierunkach finansowych. Samo wyższe wykształcenie nie jest wymogiem prawnym, podobnie jak inne kompetencje, które są mile widziane w domach maklerskich. Maklerami najczęściej zostają osoby, które cechują się spostrzegawczością, znajomością języków (szczególnie angielskiego), a także odpornością na stres. Niezbędne jest również zaświadczenie o niekaralności. Wszystkie wymogi formalne wobec przyszłych maklerów znajdziesz w następujących ustawach:

  • z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych,
  • z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
  • z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Wynagrodzenie dla maklera

Wiesz już jak odpowiedzialną i wymagającą szerokiej wiedzy pracą jest makler. Zarobki przedstawicieli tej branży mogą być jednak czynnikiem, który rekompensuje zaangażowanie. Osoba, która zdała egzamin na maklera najczęściej znajduje zatrudnienie w domu maklerskim lub innej instytucji finansowej, którą może być np. fundusz inwestycyjny. Wszędzie jednak dominuje podobny system wynagrodzeń oparty na podstawowej pensji oraz prowizjach za pośrednictwo w transakcjach giełdowych.

Łącząc oba źródła dochodu, mediana zarobków na stanowisku maklera według danych portalu Pracuj.pl wynosi blisko 9000 zł brutto.[1] Z racji modelu wynagrodzeń opartego na prowizjach, istnieje spora rozbieżność między zarobkami początkujących przedstawicieli tego zawodu, a ich doświadczonymi kolegami, pracującymi dla rozbudowanego grona klientów.

[1] https://zarobki.pracuj.pl/porady-zarobkowe/makler-gieldowy-jak-nim-zostac

Praca maklera – FAQ

Porównując przedziały płacowe zawierane w ofertach pracy dla maklerów, średnie zarobki przedstawicieli tego zawodu to około 6000 zł netto. Początkujący maklerzy mogą liczyć na około 4000 zł netto, natomiast doświadczeni przedstawiciele tego zawodu zarabiają blisko 10 000 zł netto miesięcznie.
Głównym wymogiem jest zdanie egzaminu maklerskiego, który pozwala uzyskać licencję maklerską, a także wpis na listę maklerów papierów wartościowych.
W etykę zawodu maklera wpisuje się zakaz składania zleceń dotyczących transakcji na rachunku własnym w oparciu o decyzje inwestycyjne klientów lub pracodawców. W praktyce oznacza to, że maklerzy sami nie inwestują na giełdzie.