Emerytura z KRUS-u – ile wynosi i kto ma do niej prawo?

emerytura z krusu - rolnik emeryt idący przez pole

Świadczenia emerytalne z KRUS-u dotyczą przede wszystkim osób, które w okresie aktywności zawodowej prowadziły działalność rolniczą. Wymogów aby otrzymać świadczenie jest jednak więcej. Poznaj je i sprawdź, ile wynosi emerytura z KRUS-u po ostatniej waloryzacji.

Zgodnie z przepisami istnieje spora rozbieżność między wysokością składek przedsiębiorców i osób zatrudnionych na umowach o pracę w porównaniu do ubezpieczonych, prowadzących działalność rolniczą. Różnice w wysokości emerytur również są zauważalne. Także z tego względu wprowadzono niedawno waloryzację emerytury z KRUS-u.

Emerytura z KRUS-u a posiadanie ziemi

Zacznijmy od tego, kto w ogóle może ubiegać się o emeryturę z KRUS-u? Najpierw należy uzyskać status rolnika. Na to składają się dwa główne elementy: prowadzenie działalności rolniczej oraz posiadanie ziemi. Ustawa mówi, że osoby, które posiadają powyżej 1 ha użytków rolnych, obowiązkowo obejmowane są ubezpieczeniem KRUS-u. O płacenie składek KRUS można też wnioskować dobrowolnie, co dotyczy osób, które nie posiadają odpowiedniej ilości gruntów. Wówczas konieczne jest m.in. potwierdzenie stażu pracy w charakterze rolnika bądź zdobycie niezbędnego wykształcenia oraz doświadczenia.

Z kolei emerytura z KRUS przysługuje rolnikom oraz ich małżonkom, którzy podlegali ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat, a także osiągnęły wiek emerytalny, który podobnie jak w przypadku emerytury z ZUS-u, wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Ile wynosi najniższa emerytura z KRUS-u i jak się oblicza jej wartość?

Na początku 2023 roku głośnym tematem była najniższa emerytura z KRUS-u. Prawo do emerytury rolniczej według nowych zasad nie zmieniło się, natomiast świadczenie ma być wyższe w związku z waloryzacją.

Od 1 marca 2023 roku zgodnie z art. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy  o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r., poz. 337) i art. 8 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 2461) – najniższa emerytura z KRUS-u wzrasta do kwoty 1588,44 zł.

Tyle samo wynosi również kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Waloryzacji uległy także dodatkowe świadczenia jak m.in. dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki czy też ryczałt energetyczny. Skoro już o dodatkowych świadczeniach mowa, emeryci mogą liczyć także na 13. emeryturę z KRUS i ZUS. Świadczenie wypłacane od 2019 roku ma być podtrzymane, co oznacza kolejne środki dla osób korzystających ze świadczenia.

Przy wyliczaniu emerytury z KRUS-u należy mieć na uwadze dwie składowe: część składkową oraz część uzupełniającą. Dla każdej z tych części ustala się wskaźnik wymiaru, a zatem kluczowa jest liczba lat z opłacanymi składkami. Część uzupełniająca wynosi 95% emerytury podstawowej, jeżeli liczba lat przyjęta do ustalenia części składkowej jest mniejsza od 20. Za każdy pełny rok powyżej 20 lat przyjęty do części składkowej obniża się część uzupełniającą o 0,5% emerytury podstawowej.[1]

KRUS a ZUS – różnice

Poza wysokością składek i samego świadczenia, emerytura z KRUS-u i ZUS-u niewiele się od siebie różnią. W przypadku świadczenia z ZUS-u, różnica dotyczy m.in. stażu pracy. Dla mężczyzn wynosi on tyle samo, czyli 25 lat opłacania składek oraz ukończony 65. rok życia. Z kolei dla kobiet wymagany jest przynajmniej 20-letni okres składkowy, a także ukończony 60. rok życia.

 

Jak odkładać na emeryturę z IKE? Przeczytaj!

 

Dwie emerytury z KRUS i ZUS

Częstym pytaniem osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń emerytalnych, a także zbliżających się do tego momentu, dotyczy możliwości pobierania emerytur zarówno z KRUS-u, jak i ZUS-u. Nie jest to bezzasadne pytanie, ponieważ polskie prawo nie zabrania korzystania ze świadczeń z obu źródeł. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, kiedy osoba ubiegająca się o dwie emerytury z KRUS i ZUS wypracowała pełne okresy składkowe w obu instytucjach i urodziły się po 1948 roku. Starsi emeryci, którzy opłacali dwie składki, otrzymują świadczenie z ZUS i mogą ubiegać się o tzw. część rolną, czyli dodatek z KRUS do emerytury z ZUS.

[1] https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/ustalanie-wysokosci-emerytury-rolniczej-lub-renty-rolniczej/

FAQ

Najniższa emerytura z KRUS-u wynosi aktualnie 1588,44 zł.
Najważniejszym dokumentem jest wniosek KRUS SR-20.
Rolników i ich małżonków, którzy byli aktywni zawodowo przez min. 25 lat i osiągnęli wiek emerytalny.