IKE czy IKZE – co wybrać? Poznaj różnice!

ike czy ikze - drewniana figurka emeryta stojąca na piramidzie z monet

Jak skutecznie oszczędzać na emeryturę lub inny długoterminowy cel? Instrumentów na rynku jest wiele, jednak nie wszyscy chcą bądź potrafią z nich korzystać. Rozwiązaniem mogą być narzędzia zaliczane do tzw. III filaru systemu emerytalnego, czyli IKE/IKZE.

IKE/IKZE czyli Indywidualne Konto Emerytalne oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to stosunkowo proste w działaniu narzędzia, dzięki którym możesz zabezpieczyć swoją jesień życia w sytuacji, kiedy świadczenie emerytalne z ZUS-u okaże się niewystarczające. Dowiedz się więcej na temat ustawy o IKE i IKZE, a także różnic między tymi rozwiązaniami.

IKE czy IKZE – jak możesz oszczędzać na swoją emeryturę?

Podstawą funkcjonowania IKE/IKZE jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Definiuje ona te dwie formy oszczędzania oraz wskazuje warunki, które umożliwiają korzystanie z kont emerytalnych.

Głównym założeniem jest umożliwienie dostępu do instrumentów finansowych i regularnego oszczędzania przy jednoczesnym minimalnym obciążeniu podatkowym, a także niskim progu zaangażowania oszczędzającego w cały proces.

Dlatego też za prowadzenie IKE/IKZE odpowiedzialne są banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, domy maklerskie oraz fundusze inwestycyjne. Zgodnie z ideą kont emerytalnych, każdy może powierzyć swoje oszczędności specjalistom, których zadaniem będzie pomnożenie kapitału.

 

Sprawdź, jak działają obligacje IKE!

 

O IKE/IKZE mówi się często łącznie, gdyż oba produkty mają wiele podobieństw, jak chociażby minimalny wiek otwarcia rachunku, aspekt dziedziczenia czy kwestie podatkowe. Niemniej IKE oraz IKZE ma też kilka różnic – poznaj je żeby skuteczniej wybrać między IKE a IKZE.

Czym się różni IKE od IKZE?

Założeniem indywidualnych kont emerytalnych jest regularne oszczędzanie przez długi czas. W przypadku IKZE maksymalny okres to aż 49 lat. Dlatego oszczędzających obowiązują IKE/IZKE limity. Tutaj pojawia się najważniejsza różnica. Jeśli planujesz oszczędzać duże kwoty, zdecydowanie większe możliwości oferują limity IKE.

IKE a IKZE. Różnice we wpłatach

2022 rok umożliwiał wpłatę w ciągu roku maksymalnie 17 766 zł, a w 2023 roku to już 20 805 zł. W IKZE możesz wpłacać znacznie mniej, bo w 2023 roku to maksymalnie 8 322 zł. Jednakże w przypadku IKZE dodatkową korzyścią może być fakt, że sumę wpłaconą w danym roku na konto, możesz odpisać od podatku.

IKE jest bardziej elastyczne pod względem przedterminowych wypłat. W czasie oszczędzania przed osiągnięciem wymaganego w umowie wieku, możesz wypłacić z konta część lub całość środków. Musisz tylko liczyć się z koniecznością zapłacenia 19-procentowego podatku Belki. W przypadku IKZE możliwa jest wypłata całości środków, jednak zapłacisz wcześniej zaoszczędzony podatek dochodowy oraz podatek od zysków kapitałowych.

IKE vs IKZE. Tabela różnic

IKE IKZE
Minimalny wiek założenia 16 lat 16 lat
Roczny limit wpłat w 2023 roku 20 805 zł 8 322 zł
Opodatkowanie inwestycji zwolnione  z podatku Belki zwolnione z podatku Belki, 10% zryczałtowanego podatku od kwoty wypłaty
Ulgi podatkowe brak możliwość odpisania kwoty wpłat od podatku PIT w rozliczeniu rocznym
Wypłata środków ukończone 60 lat lub 55 lat i prawa emerytalne ukończone 65 lat
Przedwczesna wypłata środków możliwa częściowa i w całości, trzeba jednak zapłacić podatek Belki możliwa tylko w całości, trzeba zapłacić podatek dochodowy
Dziedziczenie środków tak, bez podatku od spadków i darowizn tak, bez podatku od spadków i darowizn, ale z podatkiem dochodowym 10%
Możliwość wykorzystania środków jako wkład własny kredytu hipotecznego tak tak

 

IKE czy IKZE? Co wybrać?

To zależy od Twoich celów finansowych. Jeśli planujesz ulokować większą kwotę pieniędzy co roku, aby zabezpieczyć swoją przyszłość finansową w jak największym stopniu, to lepszym wyborem będzie Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Natomiast, jeśli priorytetem jest dla Ciebie obniżenie kwoty podatku, którą musisz zapłacić, to bardziej korzystne będzie Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Najczęstsze pytania o IKE vs IKZE

Tak. Nie ma przeszkód, aby posiadać oba produkty. Jest to rozwiązanie korzystne dla osób, które chcą oszczędzać więcej, niż przewidują limity poszczególnych rachunków.
Możliwość prowadzenia IKE i IKZE mają banki, fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz domy maklerskie. Specyficznym wyjątkiem jest IKE Obligacje, które oferuje jedynie PKO Bank Polski oraz Dom Maklerski PKO BP.
Zarówno IKE, jak i IKZE to tzw. III filar systemu emerytalnego. Oba konta pozwalają na regularne, długoterminowe oszczędzanie z myślą o dodatkowych środkach na emeryturę albo konkretny cel jak wkład własny na kredyt hipoteczny. IKE i IKZE oferują korzystne formy pomnażania kapitału na atrakcyjnych warunkach.
Tak. IKE oraz IKZE pozwalają na skuteczne oszczędzanie na emeryturę lub inny długoterminowy cel.
To zależy. IKE pozwala na wpłacanie większych kwot pieniędzy rocznie, ale w przypadku IKZE możesz odliczyć część wpłaconych pieniędzy od podatku.
W przypadku IKE możesz wypłacić pieniądze bez podatku, jeśli ukończyłeś 60 lat, a pieniądze znajdowały się na koncie przez co najmniej 5 lat (czyli tzw. okres lokaty).