Transakcje pozagiełdowe i rynek OTC w Polsce

rynek otc - waluty pozagiełdowe

Inwestowanie na giełdzie to niełatwy i często kosztowny sposób pomnażania kapitału. Dlatego spora część początkujących inwestorów zaczyna od rynków pozagiełdowych. Dowiedz się czym jest rynek OTC i jak na nim funkcjonować.

Rynek giełdowy i pozagiełdowy w Polsce ma sporo podobieństw, ale również różnic. Dlatego rozeznanie się w ich charakterystyce nie jest łatwe.

Rynek OTC – co to jest?

Tradycyjny rynek papierów wartościowych to domena giełdy. Tutaj kupować i sprzedawać akcje mogą wyłącznie posiadacze rachunków inwestycyjnych w domach maklerskich, a za same transakcje odpowiadają maklerzy. Giełda jest również ściśle kontrolowana chociażby pod kątem zachowania równowagi między popytem a podażą.

Rynek OTC (ang. over the counter) pod wieloma względami naśladuje operacje giełdowe, jednak przede wszystkim nie jest zależny od tej instytucji. Główna różnica polega zatem na fakcie, że do transakcji obrotu papierami wartościowymi może dochodzić bezpośrednio między stronami, bez pośrednictwa w postaci giełdy.

Rynek giełdowy i pozagiełdowy funkcjonuje w określonych sesjach. Niemniej z racji różnic czasowych, inwestorzy mogą działać globalnie, co w praktyce oznacza, że zwłaszcza rynek OTC działa intensywnie 24 godziny na dobę. Różni się to nieco od inwestowania na giełdzie, gdzie gracze zazwyczaj skupiają się na pojedynczych rynkach, np. polskiej GPW i pozostają aktywni wyłącznie w sesjach działania warszawskiej giełdy.

Kto może inwestować na rynku OTC w Polsce?

Wielu początkującym inwestorom zaleca się w pierwszej kolejności obrót na rynku OTC, jednak nie oznacza to, że jest to miejsce przeznaczone wyłącznie dla klientów indywidualnych. Wręcz przeciwnie – rynek pozagiełdowy początkowo działał przede wszystkim za sprawą banków, korporacji oraz instytucji finansowych.

Klienci indywidualni również mogą inwestować na rynku OTC, jednak wyłącznie za pośrednictwem brokerów i wybranych platform handlowych. Najpopularniejszym przykładem rynku OTC w Polsce i nie tylko jest Forex. Tutaj walutami handlują banki, korporacje, a nawet rządy, natomiast indywidualni inwestorzy operują takimi narzędziami jak pary walutowe, kontrakty terminowe czy też kontrakty na różnicę kursową. Ważną rolę odgrywają także instrumenty pochodne, czyli derywaty, które nie są papierami wartościowymi, a ich cena ustalana jest na podstawie tzw. instrumentów bazowych jak np. akcje.

Rynek pozagiełdowy w Polsce – jak zacząć?

Najpopularniejszym rynkiem OTC w Polsce jest Forex, który oferuje inwestowanie w kilka różnych instrumentów, związanych zarówno bezpośrednio z rynkiem walutowym, jak i notowaniami giełdowymi. Jeśli uzyskasz dostęp do jednej z platform brokerskich, możesz zdecydować, w którym sektorze czujesz się najlepiej i o jakich rynkach posiadasz największą wiedzę.

Następnie warto zacząć od konta demo, które pozwoli Ci bez ryzyka zagłębić się w rynek giełdowy i pozagiełdowy, a także przetestować swoją wiedzę w zakresie poszczególnych instrumentów finansowych. Przeanalizuj również ofertę brokera oraz jego rzetelność względem klientów. Jeżeli z czasem dojdziesz do wniosku, że rynek OTC to rozwiązanie dla Ciebie, rozpoczniesz inwestowanie realnymi środkami.

Nazwa rynku OTC wzięła się od angielskiego skrótu over the counter, który najłatwiej przetłumaczyć jako pozagiełdowy. Handel odbywa się bezpośrednio między stronami, bez pośrednictwa w postaci giełdy.
Rynkiem OTC nazywa się ogół transakcji, które realizowane są bezpośrednio między stronami, a nie jak to jest w przypadku giełdy, przy nadzorze giełdowym. Najpopularniejsze rynki OTC dla klientów indywidualnych dotyczą obrotu walutowego oraz instrumentów pochodnych do walut czy akcji.
W Polsce można wyróżnić dwa rodzaje rynku pozagiełdowego: Regulowany Rynek Pozagiełdowy (RRP) kierowany przez spółkę BondSpot S.A. z zezwoleniem KNF oraz nieregulowany rynek pozagiełdowy (OTC) obejmujący głównie rynek walutowy i instrumentów pochodnych, ale również m.in. rynek międzybankowy depozytów i lokat.